ထိုင်သည် မှ ၅ ကီလို : Couch to 5K

ထိုင်သည် မှ ၅ ကီလို : Couch to 5K
စတင်၍ အပြေးကျင့်လိုသူများ အတွက် ရက်သတ္တ ၉ ပါတ် လေ့ကျင့်ခန်း


ပထမ အပါတ်
ပထမ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။ ထို သုံးရက် အတွက် အစတွင် ၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်ပါ။ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ် ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ လမ်းလျှောက်ပါ၊ စုစုပေါင်း ၂ မိနစ်ခွဲ။ ထို ပြေး၊ လမ်းလျှောက် ၂ မိနစ်ခွဲ ကို မိနစ် ၂၀ ကြာအောင် ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ပါ။


ဒုတိယ အပါတ်
ဒုတိယ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။ ထို သုံးရက် အတွက် အစတွင် ၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်၍ စပါ။ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၂ မိနစ် လမ်းလျှောက်ပါ၊ စုစုပေါင်း ၃ မိနစ်ခွဲ။ ထို ပြေး၊ လမ်းလျှောက် ၃ မိနစ်ခွဲ ကို မိနစ် ၂၀ ကြာအောင် ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ပါ။


တတိယ အပါတ်
တတိယ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။ ထို သုံးရက် အတွက် အစတွင် ၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်၍ စပါ။ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ လမ်းလျှောက်ပါ၊ ပြီးလျှင် ၃ မိနစ် ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်ပါ၊။ ထို ပြေး၊ လမ်းလျှောက်၊ ပြေး၊ လမ်းလျှောက် စုစုပေါင်း ၉ မိနစ်ကို ၂ ကြိမ် လုပ်ပါ။


စတုတ္ထ အပါတ်
တတိယ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။ ထို သုံးရက် အတွက် အစတွင် ၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်၍ စပါ။ ပြီးလျှင် ၃ မိနစ် ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ လမ်းလျှောက်ပါ၊ ပြီးလျှင် ၅ မိနစ် ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၂ မိနစ်ခွဲ လမ်းလျှောက်ပါ၊။ ပြီးလျှင် ၃ မိနစ် ပြေးပါ၊ ပြီးလျှင် ၁ မိနစ်ခွဲ လမ်းလျှောက်ပါ၊။ ပြီးလျှင် ၅ မိနစ် ပြေးပါ။ စုစုပေါင်း ၂၆ မိနစ်ခွဲ။


ပဉ္စမ အပါတ်
ပဉ္စမ အပါတ် သုံးရက်ကို ပြေးနည်း သုံးမျိုးဖြင့် ပြေးရပါမည်။
ပြေးနည်း ၁
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၅ မိနစ် ပြေး၊ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၅ မိနစ် ပြေး၊ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၅ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၂၆ မိနစ်။
ပြေးနည်း ၂
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၈ မိနစ် ပြေး၊ ၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၈ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၂၆ မိနစ်။
ပြေးနည်း ၃
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ မိနစ် ၂၀ ပြေး၊ ထို မိနစ် ၂၀ အတွင်း လုံးဝ လမ်းမလျှောက်ရ။ စုစုပေါင်း ၂၅ မိနစ်။


ဆဋ္ဌမ အပါတ်
ဆဋ္ဌမ အပါတ် သုံးရက်ကို ပြေးနည်း သုံးမျိုးဖြင့် ပြေးရပါမည်။
ပြေးနည်း ၁
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၅ မိနစ် ပြေး၊ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၈ မိနစ် ပြေး၊ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၅ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၂၉ မိနစ်။
ပြေးနည်း ၂
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၁၀ မိနစ် ပြေး၊ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်၊ ၁၀ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၂၈ မိနစ်။
ပြေးနည်း ၃
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၂၅ မိနစ် ပြေး၊ ထို ၂၅ မိနစ် အတွင်း လုံးဝ လမ်းမလျှောက်ရ။ စုစုပေါင်း ၃၀ မိနစ်။


သတ္တမ အပါတ်
သတ္တမ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၂၅ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၃၀ မိနစ်။


အဋ္ဌမ အပါတ်
အဋ္ဌမ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ ၂၈ မိနစ် ပြေး။ စုစုပေါင်း ၃၃ မိနစ်။


နဝမ အပါတ်
နဝမ အပါတ် သုံးရက် (သုံးကြိမ်) ပြေးရပါမည်။
၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက်၊ မိနစ် ၃၀ ပြေး။ စုစုပေါင်း ၃၅ မိနစ်။


မပြေးသော နေ့များတွင် အနားယူခြင်း
နေ့စဉ် ဆက်တိုက် မပြေးဘဲ တရက်ခြား အနားယူ၍ ပြေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနာတရ မဖြစ်အောင် ကြွက်သားများသန်စွမ်းလာအောင် အနားယူရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း သည် ထိခိုက် ခုံဆောင့်များ သော လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်၍ ကြွက်သားနှင့် အရိုးအဆစ်များကိုအနားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြား လေ့ကျင့်ခန်းများ (ဥပမာ – အလေးမ၊ အကြောလျော့) ကိုလုပ်နိုင်ပါသည်။


ခြေထောက်နာခြင်း
စတင်၍ အပြေးကျင့်သူများ တွင် ခြေသားလုံး ကြွက်သားနာခြင်း၊ ညို့သားကျည်းရိုး နာခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နာကျဉ်ခြင်းများသည် လမ်း၊ မြေပြင် အမာပေါ်တွင် ပြေးခြင်း သို့မဟုတ် အပြေးဖိနပ် ကြီးလွန်း၊သေးလွန်း၊မာလွန်း၊ပါးလွန်းခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် အပြေးတိုင်း ကို ၅ မိနစ်ကြာအောင် လမ်း သွက်သွက်လျှောက် ၍စပါ။


NHS UK ၏ Couch to 5K: week by week ကို ဘာသာပြန်ဆို ထားပါသည်။

The above article in Burmese is translation of NHS UK’s Couch to 5K: week by week.

You can find the original here at https://www.nhs.uk/liv…/exercise/couch-to-5k-week-by-week/

ကိုလံဘတ် အတွက် မုန့်လုံး ရေပေါ်

2048px-Red_hot_chilli_peppers

ကျူးဘားငရုတ်သီး (Cubanelle Cuban pepper) များ
© Tomas Castelazo, http://www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

ငရုတ်သီး ကို မည်သူက စတင် တွေ့ရှိခဲ့ပါသနည်း။ ထို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သူသည် အလွန် အစားသောင်းကျန်း သူ သို့မဟုတ် အလွန်ဆာလောင်နေသောသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူကိုယ်တိုင် စားယုံမျှမက သူများတွေ ကိုပါ ကျွေးခဲ့ သည် ဆိုရင်တော့ အတော်ကလေးကို သတ္တိကောင်းသူ ဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။ အခန့်မသင့် လို့ စိတ်ဆတ်သူကိုများ ငရုတ်သီး ကျွေးခဲ့ မိလို့ကတော့သူ့မှာ ပြေးပေါက် မှားနိုင်သည်။

Continue reading

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ နှင့် အကိုက်သန်သော ကြမ်းပိုး

armadillo-790350_640

၂၀၁၂ က ကြမ်းပိုးတစ်ကောင် ရဲ့ အကြောင်းပါ။

Oracle Database ကို သုံးတဲ့သူတွေ အကိုက်ခံရတဲ့ ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်ပါ။ Oracle ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ ဖန်ရှင်ကလေး တစ်ခုက TO_YMINTERVAL တဲ့ ။ ရက်စွဲတစ်ခုကနေ နောက် ဘယ်နှစ်လ ဘယ်နှစ်နှစ် နေရင် ဘာနေ့လဲ ဆိုတာကို တွက်ရင် သုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ – ဒီနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရက် ၂၀၁၆ နောင် သုံးနှစ်ဆိုရင် ဘာနေ့လဲလို့ မေးရင် သူက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ၂၀၁၉ ပါလို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ TO_YMINTERVAL ဖန်ရှင်ရဲ့ ကြောင်ကွက်က ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် ၂၀၁၆ နောင် သုံးနှစ်ဆိုရင် ဘာနေ့လဲလို့ မေးရင် တော့ အဲဒီနေ့ကို မသိဘူးဆိုပြီး စိတ်ကောက်သွားတာ ပါပဲ။

လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်မှာ ဒီ ဖန်ရှင် ကြမ်းပိုး ကိုက်ပြီး Oracle Database စနစ်တွေ ရပ်သွားပါလေရော။ အဲဒီနေ့မှာတော့ ပရိုဂရမ် သမားတွေလဲ ပရိုဂရမ်တွေကို ချက်ခြင်းပြင်ရ စက်တွေကို ပြန်ပြီး တင်ရနဲ့ Oracle Database စနစ်တွေ တော်တော် အလုပ်ရှုပ် သွားပါတယ်။ ဒီ ကြမ်းပိုးက စနစ်တွေ အလုပ်လုပ်တာကို ရပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ အစွမ်းရှိတဲ့ ကြမ်းပိုး ဖြစ်နေတာကိုး။

၂၀၁၆ မှာတော့ သက်ဆိုင်သူတွေက ကြိုတင်တပ်လှန့်ပြီး TO_YMINTERVAL ဖန်ရှင်တွေအားလုံး ကို လိုက်ရှာပြီး ပြင်ထားကြ မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝတော့ စိတ်မအေးနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် ကြမ်းပိုးရဲ့ ကိုက်ချက်က အတော်ပြင်းခဲ့တာကိုး။

အရှုံး၏ အပိုဆုများ နှင့် စိတ်ကူး၏ အရေးကြီးပုံ

 

(Cambridge, MA - June 5, 2008) - Morning Commencement Exercises.  Commencement speaker J.K. Rowling acknowledges applause while standing to receive her honorary degree. Staff photo Jon Chase/Harvard News Office

(Cambridge, MA – June 5, 2008) – Morning Commencement Exercises. Commencement speaker J.K. Rowling acknowledges applause while standing to receive her honorary degree. Staff photo Jon Chase/Harvard News Office

ဂျေကေ ရိုးလင်း ၏ မိန့်ခွန်း၊ မူပိုင်ခွင့် ဂျေကေ ရိုးလင်း

ဇွန်လ ၅ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်

အဓိပတိကြီး ဖို့စ်(တ်) ၊ ဟားဗာ့(ဒ်) ကော်ပိုရေးရှင်း နဲ့ ကြီးကြပ်သူများအဖွဲ့ ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပါမောက္ခများ၊ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား နေတဲ့ မိဘများ နဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဘွဲ့ရ မောင်မယ် များ

ကျွန်မ ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ ဟားဗာ့(ဒ်) တက္ကသိုလ်က ကျွန်မကို အထူး ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ရုံတင် မကပါဘူး။ ဒီ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မိန့်ခွန်းကို ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် ရက်ပေါင်းများစွာ မူးနောက်ပြီး နေမကောင်း ဖြစ်ခဲ့လို့ (ရယ်သံများ) ကျွန်မ ကိုယ်ရည်လဲ စစ်သွားပါတယ် (ရယ်သံများ)။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုး ရှိ တဲ့ win-win အဖြစ်ပါ။ ခု အချိန်မှာတော့ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှု အနီရောင် တံခွန်တွေကို ဖြတ်ကနဲ လှမ်းကြည့် ပြီး ငါဟာ ဟယ်ရီပေါ့တာထဲက ဂရစ်ဖင်ဒေါ ခြင်္သေ့အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရောက်နေတာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီး အယုံသွင်းလိုက်ဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ် (လက်ခုပ်သံများ နှင့် ရယ်သံများ) ။
Continue reading

တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါ

When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order by Martin Jacques

Burmese Translation of When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order by Martin Jacques

ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါဝယ် (အနောက်ကမ္ဘာ၏ နိဂုံး နှင့် ဂလိုဘယ်ဝါစဉ် အသစ် မွေးဖွားလာခြင်း) မာတင် ဂျိက်(စ်) ရေးသား၍ ဌေးနိုင် ဘာသာပြန်ဆို တင်ပြသည်

ဘာသာပြန်သူက စာအုပ် ရဲ့ အဖွင့် မှာ “ဤစာအုပ် သည် တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး ဟောပြောချက် မဟုတ်။  တရုတ်မျှော် စာတမ်းလည်း မဟုတ်။ ဤသို့ ဖြစ်တော့မည်ဟူ၍ ခြောက်လှန့်ထားသည့် အနာဂတ္ထိကျမ်း လည်း မဟုတ်ပါ။” လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ တနေ့တခြား စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ စစ်ရေးတွေ မှာ အင်အား ကြီးမားလာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်ဟာ ဘယ်လိုပုံနဲ့ ကမ္ဘာ့ မဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲနဲ့ ဘယ်တော့လောက်မှာ ဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ သုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူ ကလဲ မူရင်း အာဘော်ကို မပျောက်စေပဲ မြန်မာတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရတွေ ကို အသုံးပြုထားတာ ကြောင့် ရှားရှားပါးပါး ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့   နိုင်ငံရေးစာအုပ် တစ်အုပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Continue reading

ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း

028-001 ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း သည် အလွန် သတ္တိကောင်းသူ ဖြစ်သည်။ အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘဝ သူငယ်ချင်း တွေထဲမှာတော့ သူက ပြောရဲ ဆိုရဲ၊ လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ၊ သွားရဲ လာရဲ နှင့် ကျွန်တော့ သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ တတွေ တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ (ကောင်းတာလဲပါ၊ ဘရုတ်ကျတာလဲ ပါပါသည်) ချီတုံ ချတုံ ဖြစ်နေခဲ့လျှင် သူက “လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့” ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက် သည်သာ ဖြစ်သည်။ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ဖြစ်သော်လဲ “ဒီကောင် တော်တော် သတ္တိကောင်းတဲ့ ကောင်ပဲ” ဆိုပြီး ကြိတ်ပြီး လေးစားခဲ့မိသည်။

Continue reading

ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပါ။ အရူးထပါ။

၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက် နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော Stanford တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား တွင် Apple Computer နှင့် Pixar Animation Studio တို့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Steve Jobs ပြောကြားခဲ့ သည့် မိန့်ခွန်း

Steve-Jobs-Stanford-Commencement-Speech

ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခု ရဲ့ ဘွဲ့ရ မောင်မယ်များ ကို တွေ့ဆုံစကားပြော ခွင့် ရတဲ့အတွက်ကြောင့် အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်ဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်း အနား ဆိုတာ ဒီနေ့မှ တက်ဖူးတာပါ။ ဒီ ဘွဲ့နှင်း သဘင် အခမ်းအနား မှာ ကျွန်တော့ဘဝ ဇာတ်လမ်းလေး သုံးပုဒ် ပြောပါရစေ။ မိန့်ခွန်း အရှည်ကြီး မဟုတ် ပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အကြောင်းအရာတွေ မဟုတ်ပါ။ ဇာတ်လမ်း သုံးပုဒ် ထဲပါ။

ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကတော့ ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း အကြောင်းပါ။

Continue reading

အသဲကွဲပါစေ

၂၀၁၄ ခုနှစ် စတင်းဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် တွင် ဘီ(လ်) နှင့် မီလင်ဒါ ဂိတ်(စ်) ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ ပူးတွဲ ဥက္ကဌ များ နှင့် လူမှုအကျိုးပြု အလှူရှင်ကြီးများ ဖြစ်သော ဘီ(လ်) နှင့် မီလင်ဒါ ဂိတ်(စ်) တို့ပြောကြားခဲ့သော ဘွဲ့နှင်း မိန့်ခွန်း

stanford-graduation_2014_700px_v2

(ဘီ(လ်) ဂိတ်(စ်) မှ မိန့် ခွန်း ကို စပြော ပါ သည်)

ဘီ(လ်) ဂိတ်(စ်) – ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘွဲ့ရမောင်မယ်များ ကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) ဒီဘွဲ့ နှင်းသဘင်ကို တက်ရောက်ရခွင့်လို့ မီလင်ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အထူးပဲ ဝမ်းမြောက်မိ ပါတယ်။ စတင်းဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားမှာ မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့ သူတိုင်း ဝမ်းမြောက်မိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မီလင်ဒါ နဲ့ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ ထူးထူးခြားခြား ပိုပြီးတော့ ဝမ်းသာစရာ ဖြစ်ရပါတယ်။

စတင်းဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ်ဟာ ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ အကြိုက်ဆုံး တက္ကသိုလ် အလျင်အမြန် ဖြစ်လာ နေပါတယ်။ မိုက်ကရို ဆော့(ဖ်) နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတက္ကသိုလ် ဖြစ်နေခဲ့တာတော့ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ ပုံသေနည်း ကတော့ အတော်ဆုံး၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း အကောင်းဆုံး သူတွေကို အရေးအကြီးဆုံး ပြသနာတွေကို ကိုင်တွယ်ခွင့် ပေးခြင်းပါ။ ဖြစ် ချင်တော့ အဲဒီလိုတော်တဲ့လူတွေ စတင်းဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ် မှာ အများကြီး ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ)

Continue reading

အပြာဖျော့ အစက်

Pale Blue Dot

PaleBlueDot

အပြာဖျော့အစက် သည် ကမ္ဘာမှ အဝေးဆုံး စံချိန်တင် မိုင် သန်းပေါင်း ၃,၇၀၀ (ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း ၆,၀၀၀) ခန့် အကွာအဝေး မှ ဗွိုင်ယေဂျာ အမှတ်(၁) အာကာသယာဉ် ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော နေစကြာဝဠာ၏ မိသားစုဓာတ်ပုံများ ပုံတွဲထဲမှ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဓာတ်ပုံ ၏ အမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဤဓာတ်ပုံ တွင် မြေကမ္ဘာကို အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှ အစက်ကလေး တစ်စက် အဖြစ်သာ တွေ့မြင်ရပါသည်။

Continue reading